Termene si conditii

Site-ul și aplicația www.foaiedepontaj.ro sunt deținute și administrate de către ROYALSOFT SRL, având codul unic de înregistrare nr. RO33897701 și număr de ordine în registrul comerțului J13/2382/2014, denumite pe parcursul acestor termene și condiții ca foaiedepontaj.ro.

Accesând și afișând acest site, incluzând vizitarea și cumpărarea serviciilor, sunteți de acord în mod implicit și necondiționat cu următoarele prevederi. În acest sens, recomandăm citirea cu atenție a acestor Termene și condiții.

1. Definitii

  • Furnizor servicii: ROYALSOFT SRL
  • Beneficiar: persoana juridică sau persoana fizică autorizată care se loghează pe site-ul foaiedepontaj.ro și/sau care se înregistrează ca utilizator în aplicația foaiedeponta.ro
  • Plan tarifar: structura de cost reprezentând plata aferentă a serviciului predefinit, așa cum este prezentat pe pagina foaiedepontaj.ro, și care poate fi actualizată fără notificare prealabilă.
  • Servicii: serviciile puse la dispoziție de către ROYALSOFT SRL, prin intermediul site-ului și aplicației web foaiedeponta.ro, precum și asistență pentru aceste servicii. Oferirea serviciilor se face sub forma unui abonament lunar prin care Beneficiarul închiriază dreptul de a folosi serviciile pe durata în care achită Planul tarifar.
  • Aplicație web: aplicația web foaiedepontaj.ro, în care Beneficiarul își va putea crea un cont, și va putea avea acces la serviciile predefinite de către site-ul foaiedepontaj.ro
  • Utilizator: cont înregistrat pe aplicația www.foaiedepontaj.ro.

Aceste Termene și Condiții sunt aplicabile tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul foaiedepontaj.ro. Beneficiarul se obligă să ia la cunoștință aceste condiții înainte de a-și crea un cont de utilizator. Deschiderea contului implică acceptarea de către Beneficiar a tuturor acestor termene și condiții de prestări servicii.

2. Obiectul Contractului

2.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea de către ROYALSOFT SRL în interesul Beneficiarului a următoarelor servicii, conform termenelor și condițiilor prezentului contract:

    a. punerea la dispoziția Beneficiarului accesul la aplicația www.foaiedepontaj.ro în scopurile menționate pe site-ul www.foaiedepontaj.ro, conform Planului tarifar selectat de către Beneficiar.

    b. asigurarea mentenanței aplicației www.foaiedepontaj.ro în interesul Beneficiarului.

2.2 În calitate de operator al site-ului www.foaiedepontaj.ro, ROYALSOFT SRL prestează pentru Beneficiar servicii de acces la aplicația web www.foaiedepontaj.ro și asistență pentru aceasta aplicație, și oferă aceste servicii sub forma unui abonament lunar.

2.3. ROYALSOFT SRL își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment.

2.4. Serviciile pot fi accesate prin intermediul unui web browser.

2.5. Aceste termene si conditii sunt însoțite și trebuiesc interpretate împreuna cu Politica de Confidențialitate.

3. Durata contractului

3.1. Contractul se va încheia pe o perioadă nedeterminată și se poate anula prin intermediul aplicației.

3.2. Imediat ce se efectuează plata abonamentului, Beneficiarul va avea acces la serviciile incluse în abonamentul din momentul confirmării plății de către Furnizor pe perioada abonamentului ales si achitat

4. Valoarea contractului

4.1. Pentru serviciile prestate, Beneficiarul va efectua o plată lunară sau anuală, de tipul unui abonament, la valoarea declarată pe site-ul www.foaiedepontaj.ro. Abonamentul poate fi plătit lunar sau anual, iar perioada pe care va fi plătit este aleasă de Beneficiar.

4.2. Preturile afișate în cadrul site-ului www.foaiedepontaj.ro nu conțin TVA. ROYALSOFT SRL își rezervă dreptul de a modifica prețurile oricând, fără niciun preaviz sau notificare.

5. Termene și modalități de plată

5.1. Facturarea abonamentului lunar/anual se face la momentul înregistrării contului, pentru luna/anul în curs. Plata facturii se face în mod obligatoriu înainte de folosirea aplicației după expirarea unei perioade de testare a aplicației de 15 zile. În caz contrar accesul la foile de pontaj nu este permis.

5.2. Plata se va efectua cu cardul prin intermediul aplicației de plată Netopia, contractată de către ROYALSOFT SRL.

5.3. Furnizorul nu isi asuma responsabilitate asupra corectitudinii datelor de facturare introduse de catre Beneficiar. Factura va fi emisa automat catre datele introduse de Beneficiar, orice editare a facturii nefiind posibila deoarece aceasta ajunge în eFactura la scurt timp de la emitere.

6. Disponibilitatea serviciilor afișate

6.1. Oferta cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă în perioada în care este afișată pe site-ul www.foaiedepontaj.ro ROYALSOFT SRL își va îndeplini obligațiile contractuale după ce beneficiarul va efectua plata aferentă.

6.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a beneficiarului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației www.foaiedepontaj.ro cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanță ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

6.3. Beneficiarul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. ROYALSOFT SRL nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natura din cauza imposibilitatii de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.

7. Drepturile și Obligațiile Furnizorului

7.1. ROYALSOFT SRL se obligă:

    a. să acorde acces Beneficiarului la aplicația www.foaiedepontaj.ro, conform planului tarifar selectat de către Beneficiar și în condițiile menționate.

    b. să depună diligențele necesare pentru a furniza Serviciul în mod continuu, cu minimum de întreruperi, cu excepția unor întreruperi planificate precum și cu excepția faptului că anumite întârzieri sau alte disfuncționalități ale acestuia pot fi datorate unor cauze independente de voința și posibilitatea de intervenție a ROYALSOFT SRL (furnizori de acces la rețeaua Internet, de energie electrica, etc.).

    c. să creeze toate condițiile tehnice rezonabil posibile, rezonabil uzuale și minimum necesare, fără ca aceasta să constituie o obligație de deplină garanție, pentru o bună protecție împotriva încercărilor de fraudă.

    d. să remedieze eventualele defecțiuni reclamate, în scris, de Beneficiar, în cel mai scurt timp posibil, dacă reclamația este raportată si înregistrată de către ROYALSOFT SRL. Formularea și înregistrarea reclamației nu suspendă obligația Beneficiarului de a plăti serviciul asupra căruia s-a angajat în temeiul contractului. Defecțiunile sunt considerate a fi reparate, în eventualitatea unei remedieri integrale sau parțiale, ori de câte ori se asigură furnizarea/continuitatea Serviciului.

    e. să asigure confidențialitatea parolelor de acces ale Beneficiarului și să remedieze problemele de natură tehnică ce împiedică funcționarea normală a serviciului, care revin atribuțiilor ROYALSOFT SRL (probleme tehnice ale sistemului, aspecte necorespunzătoare cu privire la disponibilitate).

    f. să pună la dispoziția Beneficiarului, anterior achiziționării unui plan tarifar, opțiunea de modificare a datelor de identificare introduse anterior de către acesta, fie prin efectuarea modificărilor direct de către Furnizor la solicitarea scrisă a Beneficiarului, fie prin acordarea posibilității de modificare a acestor date de către Beneficiar din contul sau sau prin orice alte mijloace tehnice care pot asigura modificarea corespunzătoare a datelor de identificare ale Beneficiarului.

7.2. ROYALSOFT SRL nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Beneficiarului, și care nu se datorează culpei ROYALSOFT SRL. În cazul în care ROYALSOFT SRL primește o notificare de la o autoritate oficială cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către Beneficiar, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

7.3. ROYALSOFT SRL nu are dreptul să modifice conținutul de tip text sau foto adaugat de către Beneficiar în contul său, fără acordul acestuia, cu excepția cazurilor cînd o solicitare de modificare inclusiv prin blocare este înaintată de instituții sau organisme abilitate, sau de terțe persoane care au drepturi asupra conținutului de tip text sau foto adăugat de către Beneficiar în contul său, sau este o obligație ori o alternativă prevăzută de lege pentru evitarea angajării în orice fel a răspunderii Furnizorului.

7.4. ROYALSOFT SRL are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale și de a le face publice în mod agregat.

7.5. ROYALSOFT SRL își rezervă dreptul de a suspenda accesul Beneficiarului la Servicii, temporar sau definitiv, în cazul în care deține dovezi sau suspiciuni rezonabile cu privire la încălcarea de către Beneficiar ale Contractului și/sau a Termenelor și condițiilor de utilizare a Serviciilor, disponibili la adresa foaiedepontaj.ro. Serviciul poate fi suspendat fără notificare prealabilă în cazul în care Beneficiarul:

    a. desfășoară alte activități care afectează buna funcționare a serviciilor oferite de către ROYALSOFT SRL altor clienți.

8. Drepturile și Obligațiile Beneficiarului

8.1. Beneficiarul se obliga:

    a. sa respecte termenele și condițiile de folosire a serviciului puse la dispoziție la adresa www.foaiedepontaj.ro

    b. să nu folosească serviciile contrar practicilor în domeniu, auto-reglementarilor, sau legislației în vigoare, ori sa folosească metode de lucru care direct sau indirect afectează sau încalcă drepturile și interesele terților.

    c. să achite contravaloarea tarifelor/pachetelor de servicii menționate în facturi, conform prevederilor Art. 4 si Art. 5.

    d. să își asume responsabilitatea privind păstrarea în condiții de securitate a numelui de Utilizator, a parolelor și a altor informații confidențiale. Dacă există orice suspiciune că aceste informații sunt compromise, Beneficiarul trebuie să solicite modificarea datelor de autentificare contactând, în scris, în acest scop, serviciul de suport tehnic.

    e. să furnizeze informații actuale, reale și valide despre identitatea societății sau a persoanei fizice autorizate care operează Serviciile foaiedeponta.ro (nume societate, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului, Cod de Identificare Fiscală, număr de telefon, adresa de email valida s.a.). Utilizatorii se obligă să mențină și să modifice aceste informații după cum este necesar, pentru a le menține actuale, complete si exacte. În cazul în care informațiile referitoare la identitatea societății comerciale sau a persoanei fizice autorizate care operează Serviciile foaiedeponta.ro se dovedesc a fi incorecte sau false, accesul la Servicii va fi suspendat fără nicio notificare prealabilă, până la remedierea situației.

    f. să-și asume răspunderea pentru orice activități întreprinse pe baza Serviciilor furnizate de către ROYALSOFT SRL, indiferent de consecințele pe care aceste acțiuni le-ar putea avea. ROYALSOFT SRL nu își asumă răspunderea pentru acțiunile acestora, indiferent de natura lor. Totodată ROYALSOFT SRL are un drept de regres față de Beneficiar pentru orice eventuale prejudicii suferite de către ROYALSOFT SRL în legătura cu orice revendicare și/sau pretenție a oricărui terț.

    g. să nu utilizeze niciun sistem automat care să trimită cereri în mod repetat către oricare dintre serverele contractate de către ROYALSOFT SRL și care ar putea cauza nefuncționarea sau funcționarea încetinită a acestora.

8.2. Beneficiarul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar ROYALSOFT SRL nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

8.3. Beneficiarul declară și garantează că are și va menține toate permisele, autorizațiile, licențele, avizele aplicabile, etc. incluzând orice modificări care pot fi necesare pentru a-și desfășura activitatea sa în conformitate cu prezentul contract. Beneficiarul este singurul răspunzător în fața organelor de control competente de obținerea acestor permise, autorizații, licențe, avize precum și pentru toate consecințele ce decurg din desfășurarea activității Beneficiarului fără a avea aceste permise, autorizatii, licente, avize.

9. Modificarea Termenilor și Condițiilor de utilizare a Serviciilor

9.1. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul Termenelor și Condițiilor de utilizare a Serviciilor, fără notificarea prealabilă a Beneficiarului sau persoanelor care le utilizează. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea Serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment pe site-ul foaiedepontaj.ro.

9.2. Modificările cu privire la tarife, modalități și termene de plată devin efective în termen de 30 zile de la publicarea acestora. Orice alte modificări ale Termenelor și condițiilor de utilizare a Serviciilor devin efective imediat, odată cu publicarea acestora la adresa foaiedeponta.ro.

9.3. Utilizarea Serviciilor (accesul, navigarea și înregistrarea unui cont de Beneficiar) constituie un acord direct, deplin și necondiționat de respectare a Termenelor și Condițiilor de utilizare, precum și a oricăror modificări ulterioare ale acestora, cu toate efectele și consecințele ce decurg din acesta. În cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu modificările aduse Termenelor și condițiilor de utilizare a Serviciilor, Beneficiarul își poate, în orice moment, anula contul, în caz contrar considerându-se că modificările au fost pe deplin acceptate.

10. Accesul la Serviciile foaiedepontaj.ro

10.1. ROYALSOFT SRL va acorda permisiunea de utilizare a site-ului www.foaiedepontaj.ro, a www.foaiedepontaj.ro și a Serviciilor sub condiția respectării următorilor Termeni de folosinta:

    a. Toți Utilizatorii cu statut de Persoane Juridice sau Persoane Fizice Autorizate pot beneficia de Serviciile www.foaiedepontaj.ro.

    b. Este interzisă copierea integrală sau parțială, distribuirea oricărei părți sau secțiuni a website-ului și aplicației www.foaiedepontaj.ro, indiferent de mediul de stocare pe care se realizează copierea, precum și copierea în scopul distribuirii sau orice alte scopuri.

    c. Este interzisă orice intervenție care ar putea cauza disfuncționalitatea website-ului și aplicației www.foaiedepontaj.ro și a Serviciilor, chiar și temporară, fără autorizarea prealabilă obținută, în scris, de la ROYALSOFT SRL.

    d. Este interzisă orice alterare sau modificare a oricărei părți a website-ului www.foaiedepontaj.ro și aplicației www.foaiedepontaj.ro, exceptând acele modificări ori alterări, rezonabile, efectuate ca o necesitate a utilizarii corespunzătoare a website-ului și a Serviciilor pentru scopul în care acestea au fost create.

    e. Este interzisă orice acțiune chiar și prin omisiune sau activitate prin care s-ar putea facilita sau încuraja acțiuni care încalcă Termenele și condițiile enunțate în cuprinsul acestui document ori dispozițiile legale aplicabile pentru desfășurarea legală a activităților specifice.

    f. Este interzisă orice acțiune care poate afecta și interfera cu elementele de securitate ale site-ului www.foaiedepontaj.ro și aplicației www.foaiedepontaj.ro, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea sau copierea unui conținut sau cu elemente care intaresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia

    g. Orice încălcare a acestor Termene și condiții va avea ca rezultat suspendarea accesului la Serviciile www.foaiedepontaj.ro fără nicio notificare prealabilă. Beneficiarii nu au dreptul să solicite despăgubiri sau returnarea sumelor de bani achitate chiar și în avans, indiferent de urmările pe care le-ar putea avea restricționarea de la folosirea Serviciilor.

10.2. Accesarea și utilizarea Serviciilor necesită crearea unui cont de Utilizator. Prin prezenta, Beneficiarul declară că își asumă integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschide.

11. Anularea și ștergerea contului de Utilizator sau a serviciilor furnizate

11.1. Beneficiarul poate renunța la serviciile pe care le primește, folosind aplicația www.foaiedepontaj.ro din secțiunea Abonament, apăsând butonul Anulare Abonament. Dacă un abonament deja plătit este anulat, suma achitată nu va fi restuită, în schimb aplicația și abonamentul vor rămâne disponibile si active până la expirarea perioadei achitate. Odată ce un abonament nu mai este activ, foile de pontaj asociate acestuia nu mai sunt vizibile. Foile de pontaj asociate și toate informațiile corespunzătoare acestora vor fi șterse automat, în cazul în care serviciul furnizat nu este reactivat în termen de maximum 2 luni de la data anulării. Pentru reactivarea serviciului furnizat este necesar ca Beneficiarul să reia plata abonamentului.

11.2. În cazul în care Beneficiarul dorește ca toate datele sale să fie șterse, acesta o poate face din contul de client de pe pagina Contul Meu, apăsând butonul “Ștergere Cont”, apoi confirmând acțiunea.

11.3. ROYALSOFT SRL poate suspenda sau șterge în orice moment și fără nicio notificare prealabilă acele conturi de Utilizator, asupra cărora există suspiciuni cu privire la desfășurarea de activități frauduloase sau ilicite, pe baza utilizarii Serviciilor oferite de www.foaiedepontaj.ro.

11.4. ROYALSOFT SRL poate suspenda sau șterge în orice moment și fără nicio notificare prealabilă acele conturi de Utilizator care au încălcat integral sau parțial prevederile acestor Termene și Condiții de utilizare a Serviciilor www.foaiedepontaj.ro.

12. Drepturi de autor

Site-ul www.foaiedepontaj.ro și aplicația web www.foaiedepontaj.ro prin întregul lor conținut: imagini, texte, logo-uri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date, aparțin ROYALSOFT SRL și includ informații protejate de legea copyright-ului. Referințele la materiale, echipamente și informații private aparținând altor companii, pot fi utilizate doar cu aprobarea expresă a tuturor părților implicate.

Copierea, stocarea, modificarea parțială sau în întregime a site-ului www.foaiedepontaj.ro și a aplicației www.foaiedepontaj.ro este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare privind protecția drepturilor de autor. În calitate de utilizator, dumneavoastră sunteți pe deplin acord cu cele mai sus menționate.

13. Legea aplicabilă și jurisdicția

Aceste Termene și Condiții sunt guvernate și interpretate în acordanță cu legile statului România și vă supuneți la jurisdictia nonexclusiva a statului și curților federale localizate în România pentru rezolvarea oricărei dispute.

14. Contact

Daca doriti sa contactati ROYALSOFT SRL în legătură cu aceste termene și condiții scrieți un email la adresa: contact@foaiedepontaj.ro

15. Data intrării în vigoare

Aceste termene și condiții au fost modificate ultima oară la data de: 20.05.2024