Sanatatea si Securitatea in Munca – Ce spune legea?

27August, 2019

Conform Codului Muncii, una dintre obligatiile angajatorului este sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor la locul de munca.

Acesta este un aspect important de care fiecare antreprenor trebuie sa aiba grija si sa asigure toate conditiile necesare pentru ca salariatii sa isi desfasoare munca in siguranta.

Care sunt indatoririle angatorului?

In primul rand, cum mentionam in paragraful anterior, angajatorul raspunde de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca.

In al doilea rand, angajatorul are obligatia sa instruiasca angajatii si sa se asigure ca acestia au deprins normele legate de sanatatea si securitatea in munca. Aceasta instruire trebuie sa aiba loc periodic. Iata cand mai trebuie facuta instruirea angajatilor:

  • obligatoriu in cazul noilor angajati
  • la reluarea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 6 luni
  • obligatoriu atunci cand intervin modificari ale legislatiei in domeniu

Organizarea locurilor de munca trebuie facuta astfel incat sa asigure angajatilor conditii optime de munca, care sa nu le lezeze in vreun fel sanatatea si sa le asigure securitatea in munca angajatilor.

Angajatorii trebuie sa se asigure ca fac tot ce le sta in putere pentru a verifica periodic echipamentele de munca, functionarea corespunzatoare a utilajelor, starea solutiilor folosite la locul de munca, astfel incat sa asigure un mediu de lucru sigur pentru salariati.

Asigurarea tuturor angajatilor pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale, în condiţiile legii este o alta indatorire a angajatorului precum si accesul salariatilor la serviciu medical de medicina muncii.

Marea majoritate a antreprenorilor prefera sa externalizeze acest serviciu unei firme specializate. Chiar si in acest caz, trebuie mentionat faptul ca angajatorul este in continuare responsabil si nu va fi exonerat de raspundere.

Angajatul trebuie sa coopereze cu persoana desemnata sa se ocupe de instruire si sa-si insuseasca volumul de informatii oferit de persoanele abilitate, pentru o buna desfasurare a activitatilor de munca in conditii de siguranta pentru toti participantii din cadrul firmei.

Aplicatie gratuita de pontaj